Под земята

Почти през цялото време когато не изкачвам върхове и планини, всъщност прекарвам под земята в изследване на пещери, пропасти и минни галерии в търсене на прилепи и пещерна фауна.

Прилепите в България

В България са установени 33 вида, в континентална Европа са 36, а в света са известни над 1240 вида прилепи. У нас се срещат практически навсякъде – от морското равнище, през равнините, хълмистите райони, гористите планини до най-високите ни голи върхове в алпийската зона на Рила, Пирин и Стара планина. Живеят под земята – в пещери, минни галерии, изоставени военни подземия, бункери. В горите обитават в хралупи, под хлабави кори, в цепнатини на стари дървета. В градове се заселват по тавани, мазета, под мостове, в изоставени жилища, под кепенци, фуги на панелни блокове, комини на балкони, в капандури, под облицовки на фасади и стари мазилки, в дървени ламперии. В София са откривани на тавана на Министерството на вътрешните работи, в сградата на Народната библиотека, в библиотеката на Националния природонаучен музей, на балкон в УАСГ, в аудитория на Биологическия факултет, в хралупати дървета на Борисовата градина, в хале на Терминал 2 на летището, по тавани и балкони на блокове, училища, читалища и офис сгради във всички квартали на града. “Елате да си приберете прилепите…” е най-честото обаждане, което получаваме в Центъра за изследване и защита на прилепите през лятото и есента “…нападнаха ни и превзеха тавана!”.

Двойствеността на прилепите – крилата, които ги оприличават с птиците, и тялото, което наподобява мишка, е породила в народните представи странни, наивни и фантастични предания. В българската народна демонология прилепът се използва като магическо средство, което носи щастие или предпазва от лошо. Самото име “прилеп” много хора възприемат като символ на прилепване и привличане. Други смятат, че изсушени или стрити на прах крила имат магически свойства. Учените обаче многократно са доказали, че не прилепът може да помогне при нещастна любов, епилепсия, полово безсилие и други болести. «Търсете причината другаде, а средствата в аптеката!» е най-честият отговор, който давам в края на настойчив разпит дали случайно нямам и колко струват няколко изсушени крилца.

Повече за прилепите в България тук.

Кратко видео от дейностите ни по мониторинга на прилепите в България може да видите тук.