За Боян


Изследовател, височинен алпинист и мотивационен лектор

Професионален опит

 • Експерт по прилепи, земноводни, влечуги и пещерна фауна в над 50 проекта за оценка на фаунистичното разнообразие в национални и природни паркове, резервати, защитени местности, НАТУРА 2000 сайтове и природни забележителности.
 • Координатор на национални и международни проекти за изследване биологията, екологията и опазването на прилепите.
 • Консултант на държавни институции, неправителствени организации, популярни списания и онлайн издания.
 • Оценител и рецензент на проекти в областта на биологичното разнообразие, управление и проучване на защитени територии.
 • Автор на десетки експертни оценки, становища, инструкции, рецензии, отчети, научно-популярни статии и пътеписи.
 • Презентатор с богат опит в България и чужбина.
 • Член на Консултативния комитет към Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи EUROBATS.
 • Координатор на Център за изследване и защита на прилепите към НПМ.

Експедиционен опит

Участник и ръководител на изследователски и алпийски експедиции във Франция, Испания и Италия (1992-2015), Гърция (2000, 2006-2014), Турция (2000, 2006-2009), Румъния (2000), Каракорум (Пакистан, 2001, 2005, 2009, 2014, 2017), Хималаите (Непал, 2014, 2015, 2016, 2017; Пакистан, 2016), Памир (Киргизия, 2003; Таджикистан, 2010), Андите (Аржентина, 2004), Аляска (САЩ, 2004), Кавказ (Русия, 2004), Тян Шан (Казахстан, 1990, 2007), Кения, Уганда и Танзания (2009), Китай (2011, 2013).

Изкачени върхове над 5000 метра

 • 2017 г. — Даулагири (8167 m) в Непал
 • 2017 г. — Гашербрум II (8035 m) в Пакистан, 2009 г. – до 8030 m
 • 2016 г. — Нанга Парбат (8126 m) в Пакистан
 • 2016 г. — Макалу (8485 m) в Непал
 • 2016 г. — Анапурна I (8091 m) в Непал
 • 2015 г. — Манаслу (8163 m) в Непал (първо българско изкачване)
 • 2014 г. — K2 (8611 m) в Пакистан (първо българско изкачване), 2005 г. — до 8200 m
 • 2014 г. — Броуд пик (8047 m) в Пакистан, 2001 г. — до 7300 m
 • 2014 г. — Канчендзьонга (8586 m) в Непал (първо българско изкачване)
 • 2010 г. — Исмаил Сомони (7495 m) в Таджикистан
 • 2010 г. — Корженевская (7105 m) в Таджикистан
 • 2009 г. — Гашербрум I (8068 m) в Пакистан (първо българско изкачване заедно с Дойчин Боянов, Николай Петков и Николай Вълков)
 • 2009 г. — Маунт Кения (5199 m) в Кения до 5100 m
 • 2009 г. — Маргарита (5109 m) в Уганда
 • 2009 г. — Килиманджаро (5895 m) в Танзания
 • 2007 г. — Кан Тенгри (6995 m) в Казахстан
 • 2004 г. — Елбрус (5642 m) в Русия
 • 2004 г. — Денали (6195 m) в САЩ
 • 2004 г. — Аконкагуа (6962 m) в Аржентина
 • 2003 г. — Ленин (7134 m) в Киргизия
 • 2001 г. — Демавенд (5671 m) в Иран
 • 2000 г. — Арарат (5137 m) в Турция


Пещерен опит

В периода 1990—2017 г. с научна и спортна цел е проникнал в над 450 пещери и пропасти в България, Албания, Гърция, Македония, Черна гора, Косово, Хърватска, Турция и Китай. Открил е повече от 20 нови за науката вида безгръбначни животни.

Награди и номинации 2015-2017г.

Автор на десетки научни и популярни статии в областта на прилепите, пещерната фауна, земноводните, влечугите, експедиционни пътеписи и тестове на екипировка.

Избрани интервюта 2012-2018