Не сме сами на скалите

Отношението на катерачите е от ключово значение за опазване на всички ценни и защитени видове животни и растения, живеещи по скалите в България. Проектът, който реализирахме в периода 2013-2016г. имаше за цел да оцени влиянието на катеренето върху богатото ни биологично разнообразие, което живее в зоната на катерачните обекти в различни райони на страната.

Къде от незнание, къде от безразличие, къде от мързел, масовото присъствие на катерачи трайно прогонва защитени и редки птици гнездещи по скалите, разрушават се гнезда, променят се местообитания на други животни и растения свързани със скалите. Причината донякъде е в липсата на писани правила за отношение към уязвимите видове, тяхното разпознаване и липса на познания за биологията им. Скалите са особено конфликтно място, където се преплитат интересите на няколко групи «заинтересовани» страни»:

  • Скалолюбиви животни и растения, които включват много видове птици, бозайници, влечуги, насекоми и растителни видове, чиято естествена и често единствена среда за съществуване, размножаване и развитие са отвесните скали и сипеите под тях.
  • Катерачи, за които скалите са арена за изява на основните им човешки права, чрез които се подхранват техния дух, изграждат се редица личностни качества и се извършват значими спортни и алпийски постижения.
  • Природозащитници, за които скалите са силно уязвима жизнена среда, поради което усилията им са насочени регулиране на негативните въздействия и възстановяване на естествените условия.

Повече за хронологията и резултатите от този интересен проект може да научите тук. Чуждестранният опит за опазване на животните по скалите и отношението на катерачите към тези проблеми са обобщени тук.